Yapılan iyileştirme çalışmaları ile Vakıflar Fabrikamızın günlük kapasitesi 25 tona çıkarılmıştır.

---------------------------------------------------------------------

     Hedef pazarın önde gelen saygın ve kar eden kuruluşlarından biri olabilmek için;

     * İnsan ve çevreye zarar vermemek     

     * Eğitimlerle çalışanlarımızı geliştirmek     

     * Kaliteli üretim iyi hizmet ve müşteri memnuniyetini arttırmak     

     * Onur ve haklarına saygı duyduğumuz çalışanlarımıza eşit fırsat ,özgürlük ve gelecek güvencesi sağlamak

      * Kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade ,devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini sağlamak,toplam kalite bilincini yerleştirmek

      * Müterilerimizle entegre tesis gibi çalışıp değişen beklentilerini karşılayan kaliteli ürün ve hizmetler için istediği şartlardan daha mükemmel hızlı ve ekonomik üretimi gerçekleştirmek

      * Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek , yüksek randıman minumum maliyet ile maksimum kaliteye tek seferde ulaşmak

      * Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak yüksek kalitede ürünler sunmak

      * Müşteri memnuniyetini sağlamak için, üretimde ekonomiye önem vermenin yanında kalitede sürekliliği sağlamak, teknik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunması vazgeçilmez prensimiz olacaktır

      * Kalite,kuruluşumuzda çalışan herkesin sorumluluğundadır

      * Bir işi tek seferde yapmaya inanıyoruz ve çabalıyoruz

      * Ekip çalışmasına inanıyoruz

      * Müşteri odaklı çalışma, başarımızın vazgeçilmez unsurudur